Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Weekly Bulletin

דף מידע שבועי
דף המידע כולל ידיעות, עדכונים ולוחות זמנים לשבוע הקרוב. צפה/י בו על ידי הקשה על פרשת השבוע או החג המתאים.
* תודה ליעקב בן-פזי על אספקת החומר ולעדיה בן-פזי ובר שפירא על העיצוב
שמחת תורהחוה"מ סוכותא' סוכותהאזינו
5/10/15
3/10/15
28/9/15
26/9/15
טבלת זמני היום והדף היומי באדיבות yeshiva.org.il (הקלק/י על השעון)
לוח זמנים של התפילות הקבועות בביה"כ "בית דורשי" (הקלק/י על היומן)
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Reports and Opinions

ידיעות ודיעות
מדור הידיעות והדעות בענייני הקהילה. אנא שלחו למערכת האתר מידע רלונטי או את דעותיכם בנושאום שוטפים. לחץ/י על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* סעודת שמחת תורה המסורתית ב"בית דורשי" - ירון אלמוגי
* יום כפור תשע"ו - מפת מקומות ישיבה - ירון אלמוגי
* יום כפור תשע"ו ב"בית דורשי" - בעלי התפילה - יעקב בן-פזי
* מערכת האתר מאחלת לקהילתנו שנה טובה, שנה של עליה מעלה-מעלה
* ראש השנה תשע"ו - מפת מקומות ישיבה - ירון אלמוגי
* ראש השנה תשע"ו ב"בית דורשי" - בעלי התפילה - יעקב בן-פזי
* יריד מתנות לחגים ב"בית דורשי" - ירון אלמוגי
* הזדרזו להזמין מקומות ישיבה לימים נוראים תשע"ו - יעקב בן-פזי
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Bulletin Board

לוח מודעות
מדור זה מיועד להודעות על ארועים קרובים, שעורים שלא מן המניין וכיוצא בזה. פקחו עין שלא להחמיצם. הנכם מתבקשים להפנות את תשומת לב מערכת האתר לאירועים היכולים לעניין את ציבור המתפללים - שלח אימייל לעורך האתר. לצפיה במידע הקישו על הקישור המתאים.
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Greetings and Condolences


אחולים, ברכות ותנחומים
מדור האחולים, הברכות ולא עליכם תנחומים. אנא עדכנו את מערכת האתר במידע הרלונטי. הקישו על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* תנחומינו לחברתנו טובה תא-שמע עם פטירתו של אביה
* לאסתר ויעקב בן פזי מזל טוב לנישואי הבן יצחק-פרץ עב"ל ריקי.
* למירי וחיים וייס בשעה טובה ומוצלחת לנישואי הבת קרן עב"ל רומן
* לשרה ויעקב קרוטהמר ולמיכל ורמי דרך מז"ט להולדת הנינה-הנכדה, בת לעדי וחנן
* ברכות לרחל וחגי אלתר להולדת הנכדה, בת לליאור ונעם
* מזל טוב לרותי וחגי דפנה להולדת הנכדה, בת לשירה ואוריאל
* תודות לקהילה על חלקה בהחלמתה של נכדתנו שרה - רותי וחגי דפנה
* לרותי וחגי דפנה בשעטו"מ לאירוסי בתכם ציפי עב"ל תמיר
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Articles and Publications of Interest

מאמרים ופרסומים
מדור זה מיועד למאמרים ופרסומים בעלי עניין או אינטרס צבורי. נתקלת במאמר כזה? מהר/י לשולחו לעורך האתר. הקלק/י על שם המאמר על מנת לצפות בתוכנו.
* הבלמים האידיאולוגיים של תשובה קולקטיבית - מאמר מאת בתיה אוסטרבך
* יום הולדת למדינה - אריאל בן ארי
* שווה צפיה - נאום השר נפתלי בנט בועידת השלום של עתון הארץ - נירית מוזס
* והגדת לבנך - קובץ להורדה עם כל המידע לפסח תשע"ד - חיים וייס
* ביטוח בריאות חינם - אייל שפירא
* זוג הולך לקניון - יוסי סלופסקי
* זהירות - המאגר הביומטרי - חיים וייס
* אשמנו? בגדנו? - אריאל בן-ארי
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

New Synagogue
במדור זה נעודכן על ידי העוסקים במלאכה בהתקדמות בניין בית הכנסת החדש, בתוכניות, תמונות ושאר ירקות. הקש/י על התמונה המתאימה על מנת לצפות במידע.

Donations

הנהלת ביהכ"נ

ידיעות

תעוד מצולם

תקנות והחלטות

תוכניות

Know Your Gabayim

הכר את גבאיך
העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. על פי החלטת האסיפה נושאים שמונה חברים בתפקידי הניהול והגבאות של בית הכנסת.
הקש על התמונה המתאימה כדי לצפות בתחום אחריותו של כל חבר הנהלה/גבאי. כמו כן תוכל להקיש על כתובת האימייל על מנת לשלוח אליו הודעת דואר דיסקרטית.

Website News and Comments

בענייני האתר
הנכם מוזמנים להעיר הערות בונות בנוגע לאתר. שלחו אותן לעורך על ידי הקלקה על תיבת הדואר שמימין. על מנת לצפות במידע הקישו על הקישור המתאים.
* מדורים חדשים בימין עמוד הבית - נשים, נוער והליכות. נא לשלוח חומר מתאים!
* ע"פ הצעתו של א. גזית התוסף לו"ז התפילות הקבועות מתחת לעלון השבועי
* עקב ריבוי החומר באתר התווספה תיבת חיפוש בעמודה הימנית של דף הבית
* זמני היום והדף היומי באדיבות yeshiva.org.il - גישה דרך דף המידע השבועי
* עודכן בסיס הנתונים של מתפללי בית הכנסת בעמודה הימנית של אתר הבית
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון