Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Weekly Bulletin

דף מידע שבועי
דף המידע כולל ידיעות, עדכונים ולוחות זמנים לשבוע הקרוב. צפה/י בו על ידי הקשה על פרשת השבוע או החג המתאים.
* תודה ליעקב בן-פזי על אספקת החומר ולעדיה בן-פזי ובר שפירא על העיצוב
שבועותבמדברבחוקותיבהר
24/5/15
23/5/15
16/5/15
9/5/15
טבלת זמני היום והדף היומי באדיבות yeshiva.org.il (הקלק/י על השעון)
לוח זמנים של התפילות הקבועות בביה"כ "בית דורשי" (הקלק/י על היומן)
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Bulletin Board

לוח מודעות
מדור זה מיועד להודעות על ארועים קרובים, שעורים שלא מן המניין וכיוצא בזה. פקחו עין שלא להחמיצם. הנכם מתבקשים להפנות את תשומת לב מערכת האתר לאירועים היכולים לעניין את ציבור המתפללים - שלח אימייל לעורך האתר. לצפיה במידע הקישו על הקישור המתאים.
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Reports and Opinions

ידיעות ודיעות
מדור הידיעות והדעות בענייני הקהילה. אנא שלחו למערכת האתר מידע רלונטי או את דעותיכם בנושאום שוטפים. לחץ/י על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* פרוטוקול אסיפת חברי העמותה מה-13/5/15 - אבי גסנר
* אסיפת חברי עמותת "בית דורשי" - יום רביעי 13/5/15 - אבי גסנר
* "אכסניה" עם הרב בני לאו - 6/5/15 ב"בית דורשי" - אריאל בן-ארי
* קורס בפסיכולוגיה קבלית ב"בית דורשי" - אבי גסנר
* "אכסניה" עם תא"ל אמיר השכל - 15/4/15 ב"בית דורשי" - אריאל בן-ארי
* הספריה התורנית של בית הכנסת - יעקב בן-פזי
* ההכנות לפסח תשע"ה בבית הכנסת - יעקב בן-פזי
* אודות "אכסניה" ב"קול הכפר" - אריאל בן-ארי
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Greetings and Condolences


אחולים, ברכות ותנחומים
מדור האחולים, הברכות ולא עליכם תנחומים. אנא עדכנו את מערכת האתר במידע הרלונטי. הקישו על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* לפנינה ומשה בהגאון מזל טוב להולדת הנכד
* בשטו"מ לדבי וחיים שקדי ולבטי ואדוארד וולף להולדת הנכד-הנין, בן ליפעת וארנון
* לבתיה ואבי אליאב מזל טוב להולדת הנכד, בן לבתיה ולנעם
* לאסתר ויעקב בן-פזי ברכות להולדת הנכדה, בת לצופיה ורוני
* תנחומינו לחברנו חיים פרייברג עם פטירתה של אמו זהבה ז"ל
* החלמה מהירה לבתם של חברינו אהובה ואבי גסנר
* רפואה שלמה במהרה לחברנו גדליה (בו חיה) ריגר
* משתתפים בצערו של חיים שקדי במות עליו אמו ברינה ז"ל
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

Articles and Publications of Interest

מאמרים ופרסומים
מדור זה מיועד למאמרים ופרסומים בעלי עניין או אינטרס צבורי. נתקלת במאמר כזה? מהר/י לשולחו לעורך האתר. הקלק/י על שם המאמר על מנת לצפות בתוכנו.
* יום הולדת למדינה - אריאל בן ארי
* שווה צפיה - נאום השר נפתלי בנט בועידת השלום של עתון הארץ - נירית מוזס
* והגדת לבנך - קובץ להורדה עם כל המידע לפסח תשע"ד - חיים וייס
* ביטוח בריאות חינם - אייל שפירא
* זוג הולך לקניון - יוסי סלופסקי
* זהירות - המאגר הביומטרי - חיים וייס
* אשמנו? בגדנו? - אריאל בן-ארי
* טלפונים ניידים - יוסי סלופסקי
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון

New Synagogue


בית הכנסת החדש

במדור זה נעודכן על ידי העוסקים במלאכה בהתקדמות בניין בית הכנסת החדש, בתוכניות, תמונות ושאר ירקות. הקש/י על התמונה המתאימה על מנת לצפות במידע.

Donations

הנהלת ביהכ"נ

ידיעות

תעוד מצולם

תקנות והחלטות

תוכניות

Know Your Gabayim

הכר את גבאיך
העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. על פי החלטת האסיפה נושאים שמונה חברים בתפקידי הניהול והגבאות של בית הכנסת.
הקש על התמונה המתאימה כדי לצפות בתחום אחריותו של כל חבר הנהלה/גבאי. כמו כן תוכל להקיש על כתובת האימייל על מנת לשלוח אליו הודעת דואר דיסקרטית.

Website News and Comments

בענייני האתר
הנכם מוזמנים להעיר הערות בונות בנוגע לאתר. שלחו אותן לעורך על ידי הקלקה על תיבת הדואר שמימין. על מנת לצפות במידע הקישו על הקישור המתאים.
* מדורים חדשים בימין עמוד הבית - נשים, נוער והליכות. נא לשלוח חומר מתאים!
* ע"פ הצעתו של א. גזית התוסף לו"ז התפילות הקבועות מתחת לעלון השבועי
* עקב ריבוי החומר באתר התווספה תיבת חיפוש בעמודה הימנית של דף הבית
* זמני היום והדף היומי באדיבות yeshiva.org.il - גישה דרך דף המידע השבועי
* עודכן בסיס הנתונים של מתפללי בית הכנסת בעמודה הימנית של אתר הבית
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון