Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Bulletin Board

לוח מודעות
מדור זה מיועד להודעות על ארועים קרובים, שעורים שלא מן המניין וכיוצא בזה. פקחו עין שלא להחמיצם. הנכם מתבקשים להפנות את תשומת לב מערכת האתר לאירועים היכולים לעניין את ציבור המתפללים - שלח אימייל לעורך האתר. לצפיה במידע הקישו על הקישור המתאים.
* משפ' דפנה מזמינה את הצבור לשלום זכר בביה"כ בליל שבת "ואתחנן" ב-22:15
9 שנים לפטירתו של משה גרינברג ז"ל – יום ג' 25/7/17 ב-18:30 בביה"ע נורדאו
* נפטר אביה של ציפי רוזן - ההלויה ביום ד' ב-18:00 בביה"ע החדש בהרצליה
* אזכרה ליקירתנו רותי גרינברג ז"ל – יום ג' 18/4/17 ב-18:00 בביה"ע נורדאו בכ"ס
* שבת חזנות עם החזן צבי וייס ומקהלת החזנים "רינת הכפר" - איתן צנעני
* נפטרה אמה של נעמי קפלן - ההלויה ביום ו' ב-11:00 בביה"ע החדש בהרצליה
* שלום זכר בבית משפ' אדלר ברח' אלתרמן 18 בליל שבת פרשת מקץ ב-20:00
* כולל יום ששי - 25/8/17 עד 1/9/17
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון