Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Greetings and Condolences

אחולים, ברכות ותנחומים
מדור האחולים, הברכות ולא עליכם תנחומים. אנא עדכנו את מערכת האתר במידע הרלונטי. הקישו על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* לרחלי ועפר גרינברג מזל טוב להולדת התאומים, בת ובן
* לבת שבע ושלמה הופרט בשטו"מ לנישואי הנכדה מיכל עב"ל יהודה
* רפואה שלמה לחברתנו אורה לביא המאושפזת בבי"ח מאיר
* מזל טוב למלכה ויעקב דוידוביץ לארוסי הבת איריס עב"ל איתן
* מיטב האיחולים לריקי וחיים אוחיון בהכנס הבת הודיה למצוות
* ברכות לרון פרנץ על זכייתו בשני פרסים בינלאומיים יוקרתיים בעיצוב תעשייתי
* לסיגל ואיתן גלזר בשטו"מ לנישואי הבת נטע עב"ג בניהו
* לבאטי ואלברטו מוסקוביץ ולמיכל וצבי פלוסק ברכות לכניסתה של הדסה למצוות
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון