Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Greetings and Condolences

אחולים, ברכות ותנחומים
מדור האחולים, הברכות ולא עליכם תנחומים. אנא עדכנו את מערכת האתר במידע הרלונטי. הקישו על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* לרותי וחגי דפנה מזל טוב להולדת הנכד, בן לציפי ותמיר
* למיכל ויוסי פרנץ ברכות לנישואי בנכם רון (אהרן) עב"ל נועה לבית הולט
* לענת ולרב ליאור אנגלמן בשטו"מ לנישואי הבת שני עב"ג עומר בן-חמו
* מזל טוב למירי וחיים וייס בהכנס הנכד אליה נ"י למצוות
* תנחומינו לאיתנה בצלאל במות עליה אביה אליהו קרמר ז"ל
* לבטי ואדוארד וולף ברכות להולדת הנינה, בת ליעלי ומעיין
* בשטו"מ לרותי וחגי דפנה להולדת הנכד, בן לאדל ואסף
* לאילה-הינדה ולזאב-ווילי שנפ ברכות להולדת הנינה תאיר-חוה
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון