Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Greetings and Condolences

אחולים, ברכות ותנחומים
מדור האחולים, הברכות ולא עליכם תנחומים. אנא עדכנו את מערכת האתר במידע הרלונטי. הקישו על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* לאתי גרינפלד מזל טוב לנישואי הבן אלעד עב"ל אריאל
* לרוחלה ואריאל בן-ארי בשטו"מ להולדת הנכד, בן ליעל וחי
* ליוכי הראל ולהינדה וזאב-וילי שנפ ברכות לאירוסי הבן-הנכד מתן עב"ל נעמה
* לליאת ודן-יקיר אברהם-רשתי מזל טוב להולדת הבת
* ברכות לפנינה וישראל דוד להולדת הנכד, בן לתמר ויובל
* לסיגל ואיתן גלזר מזל טוב לאירוסי הבת נטע עב"ל בניהו
* תנחומינו לחברנו ישראל לסקר עם פטירת אביו שמואל-אריה ז"ל
* לאסתר ויעקב בן-פזי מיטב הברכות להולדת הנינה
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון