Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Reports and Opinions

ידיעות ודיעות
מדור הידיעות והדעות בענייני הקהילה. אנא שלחו למערכת האתר מידע רלונטי או את דעותיכם בנושאום שוטפים. לחץ/י על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* עצרת התעוררות לימים נוראים ב"בית דורשי" עם הר' ישראל מאיר לאו
* "אכסניה" עם ד"ר שמואל פאוסט - 13/9/17 ב-20:30 - אריאל בן-ארי
* שיעור בתניא, אגרות התשובה, עם הרב יוסף הרוניין - כל יום חמישי ב-21:40
* בוטל - מפגש עם מיכאל אוסניס בונה דגמי המקדש - 25/7/17 ב-20:30 - בוטל
* במשך חופשת הקיץ בימות החול מניין שחרית רביעי ב-9:00 רק ב"בית דורשי"
* סדר הלימוד בליל חג השבועות תשע"ז ב"בית דורשי" - יעקב בן-פזי
* חדש על מדף הספרים בספריה התורנית של בית הכנסת - יעקב בן-פזי
* מדיניות "בית דורשי" למעבר לפני התיבה ביום השנה (יורצאייט) - יעקב בן-פזי
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון