Beit Dorshy Synagogue

Beit Dorshy Synagogue - The best synagogue in Kfar-Saba (if not in the whole world)!

Reports and Opinions

ידיעות ודיעות
מדור הידיעות והדעות בענייני הקהילה. אנא שלחו למערכת האתר מידע רלונטי או את דעותיכם בנושאום שוטפים. לחץ/י על הקישור המתאים על מנת לצפות בפרטים.
* שחרית ומוסף בשבת פרשת "בא" עם החזן משה פישל ומקהלת "רינת הכפר"
* אסיפת חברים - יום רביעי 3/1/18 ב-21:45 - יעקב בן-פזי
* "אכסניה" עם הרב בני לאו - 10/1/17 ב-20:30 - אריאל בן-ארי
* חברתנו בת-שבע הופרט, יקירת החינוך הדתי לשנת תשע"ח
* עונג שבת ב"בית דורשי" - שבת פר' "וישב" - גלעד ריצ'מן
* שיעור מפי הרה"ג יעקב שפירא, ר"י מרכז הרב, בבית דורשי - שבת פר' תולדות
* מחמאות לאולם בית הכנסת ולידידנו יעקב בן-פזי
* סעודת שמחת תורה המסורתית ב"בית דורשי" - יעקב בן-פזי
הקלק/י על הקישור שמימין על מנת לצפות בארכיון